Navigate Up
Sign In

Fakta o krevním tlaku

Jak pracuje srdce?

Srdce je svalnatý orgán, který opakovanými rytmickými kontrakcemi pumpuje krev cévami. Srdce je tvořeno srdeční svalovinou, což je svalová tkáň, která se nachází pouze v tomto orgánu, a pojí v sobě vlastnosti příčně pruhovaných i hladkých svalů. Srdce průměrného člověka bije rychlostí asi 72 tepů za minutu, což v průběhu průměrného, 66 let dlouhého života, dělá asi 2,5 miliardy tepů. Jeho váha se průměrně pohybuje okolo 250 až 300 gramů u žen a 300 až 350 gramů u mužů.

Srdce je rozděleno do čtyř oddílů: dvojici horních částí nazýváme levá a pravá předsíň a dvě dolní části levá a pravá komora. Pravá komora obvykle každým tepem vypudí do plicního oběhu stejné množství krve jako levá komora do oběhu tělního. Pravá předsíň a pravá komora je lékaři označována jako pravá strana srdce, zatímco levá předsíň a komora jako levá strana srdce.

Co je krevní tlak?

Jako krevní tlak označujeme tlak krve v tepnách tělního oběhu. Jde o tlak, který vyvíjí protékající krev na stěnu artérií. Závisí na energii srdeční činnosti, elasticitě tepenných stěn a množství a viskozitě krve. V průběhu každého tepu kolísá krevní tlak mezi maximální (systolickou) a minimální (diastolickou) hodnotou.

Maximální neboli systolický tlak nastává okolo konce stahu, jímž se vyprázdní levá komora, zatímco minimální neboli diastolický později během diastoly komor. Normální hodnoty v klidu se pohybují okolo 120 mmHg (milimetrů rtuťového sloupce) pro systolický a okolo 80 mmHg pro diastolický tlak krve.

Optimálně regulovaný krevní tlak je nezbytný pro podporu tkání.

Klasifikace krevního tlaku u dospělých

Kategorie systolický, mmHg diastolický, mmHg
Nízký krevní tlak < 90 < 60
Normální krevní tlak 90 – 120 60 - 80
Lehce zvýšený krevní tlak 120 - 139 80 - 89
Vysoký krevní tlak, 1. stádium 140 - 159 90 - 99
Vysoký krevní tlak, 2. stádium 160 a vyšší 100 a vyšší

Jak si udržet správný krevní tlak?

Doporučené změny životního stylu zahrnují:

  • pravidelné aerobní cvičení
  • snížení hmotnosti
  • redukce obsahu sodíku (soli) v potravě
  • ukončení kouření a konzumace alkoholu
  • redukce stresu​
  • užívání doplňku stravy OptiTensin
​​
 


Urinal
Nature's Bounty
Idelyn Beliema
Prostenal